Monday, March 24, 2008

င၊ ေမာင္၊ ကို မွ ဆရာသို႕


(ႏွစ္)

ခ႐ိုင္ပညာဝန္႐ုံး
ပခုကၠဴျမိဳ႕
အမိန္႕စာအမွတ္ (၂၃၉) / ၆၁
ေန႕စြဲ၊ ၁၉၆၁ ခု၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္။

ဤ႐ုံးသို႕ ေလွ်ာက္ထားခ်က္အရ လစ္လပ္ေနေသာ လက္ေထာက္ဆရာေနရာ ေပၚေပါက္ပါက ခန္႕ထားႏိုင္ရန္အတြက္ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲေျဖဆိုထားသူေမာင္မုန္း (မွတ္ပုံတင္အမွတ္ YSO ၁၃၇၃၈၄)အား ပခုကၠဴ (က)နယ္ေျမ ေရျမက္ရြာ အစိုးရမူလတန္းေက်ာင္းတြင္ မူလတန္းလက္ေထာက္ဆရာအျဖစ္ လစာစေကး ၇၀-၅-၁၁၀/တြင္ လစာရင္း ၇၀+ရွားပါးစရိတ္တို႕ျဖင့္ ၁၉၆၁ ခု ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႕မွစ၍ အရည္အခ်င္းျပည့္ဆရာမရမီ ေခတၱခန္႕ထားလိုက္သည္။
(တိုင္းပညာဝန္ အတည္ျပဳျပီး)

ပုံ(တင္ဦး)
ခ႐ိုင္ပညာဝန္
ပခုကၠဴျမိဳ႕
XXXXX

ပညာေရးဌာန
စာအမွတ္ ၂၅/၂၈၊ အီး (၂)
ေန႕စြဲ ၂၈-၁၀-၆၁

မိတၱဴကို....
၁။ ေမာင္မုန္း၊ တဆင့္ ခ႐ိုင္ရဲဝန္႐ုံး၊ ပခုကၠဴ။
၂။ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမၾကီး၊ ေရျမက္ရြာအစိုးရမူလတန္းေက်ာင္း၊ ပခုကၠဴ(က)နယ္။

ပုံ (ဝင္းေမာင္)
ပညာအုပ္၊
ပခုကၠဴ(က)နယ္။
XXXXX


ေမာင္မုန္းသည္ သူ၏လက္ထဲသို႕ အမိန္႕စာရြက္ေရာက္လာသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ဖတ္၍မျငီးႏိုင္ေတာ့ပဲ ဖတ္ျပီးယင္း ဖတ္ေနမိေတာ့သည္။ အခ်ိန္မီ အလုပ္ဝင္ရမည္။ သည္ၾကားဝယ္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္စရာမ်ားရွိေနသည္။ ရြာသို႕ျပန္၍ မိဘ ေဆြမ်ိဳးမ်ားကို ႏႈတ္ဆက္ကန္ေတာ့ရဦးမည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကိုသိန္းကားျဖင့္ ပခုကၠဴမွ ၾကဴရြာသို႕ ျပန္လာခဲ့ရသည္။ အထူးႏႈတ္ဆက္ကန္ေတာ့လိုသူက ဘဖီးႏွင့္ ဘဖိုးစံ။

"ငါ့ေျမးက သိပ္ပညာခြၽန္တာ။ တေန႕ေန႕မွာ ရာထူးရာခံနဲ႕ ၾကီးပြါးမယ့္ကေလး။ ၾကိဳးစား ကေလး။ မင္းၾကီးပြါးယင္ ဘဖီးတို႕ကို မေမ့နဲ႕ေနာ္ ၾကားလား"
ဘဖီးႏွင့္ေတြ႕တိုင္း ဤသို႕အားေပးစကားဆိုေလ့ရွိသည္။ ဘဖီးသည္ ေမာင္မုန္းတို႕ႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးရင္းခ်ာမဟုတ္ပါ။ သို႕ေသာ္ ဘဖီးသည္ ရြာထဲရွိ အိမ္တိုင္းသို႕ သြားလာဝင္ထြက္ေနတတ္သူျဖစ္သည္။ ကေလးမ်ားကို ခ်စ္တတ္သည္။ အလိုလိုက္သည္။ ပညာထူးခြၽန္ေသာ ေမာင္မုန္းကိုမူ ပိုမို၍ ခ်စ္ခင္ေျမႇာက္စားေလသည္။

"အဲဒါ ငါ့ေျမးေမာင္မုန္းစာေမးပြဲေအာင္လို႕ ရထားတဲ့ လက္မွတ္"
ေမာင္မုန္း ပညာသင္ယူေနေသာ ျမင္းျခံျမိဳ႕ အမွတ္(၁)အထက္တန္းေက်ာင္းသည္ အစဥ္အလာအရ ႏွစ္စဥ္ မိဘဆရာသင္းလုံးကြၽတ္ အစည္းအေဝးၾကီးတြင္ အတန္းတိုင္းမွ ပညာထူးခြၽန္သည့္ေက်ာင္းသားမ်ားကို ဆုခ်ီးျမႇင့္စျမဲျဖစ္သည္။ ေမာင္မုန္းသည္ အတန္းတိုင္းတြင္ ပထမ သို႕မဟုတ္ ဒုတိယ ရေလ့ရွိသည္။ ဆုလက္မွတ္ႏွင့္ ဆုပစၥည္းမ်ားကို ပိုက္လွ်က္ ရြာသို႕ျပန္ကာ ႂကြားေလ့ရွိသည္။ ထိုအခါ ဘဖီးသည္ ေမာင္မုန္း၏ ဆုလက္မွတ္ႏွင့္ ဆုပစၥည္းမ်ားကိုယူေဆာင္ျပီး တအိမ္တက္ဆင္းလည္၍ ထပ္ဆင့္ႂကြားလိုက္ရသည္မွာ အေမာပင္။ ေမာင္မုန္း၏ ေကာင္းသတင္းသည္ "ဗ်ိဳး"မဟစ္၊ ေမာင္းမထုရပဲ ရြာႏွင့္ ရြာပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေမႊးသြားတတ္သည္။

သို႕ေသာ္ ဘဖီးသည္ စာမတတ္ရွာေခ်။ ဤဟာကြက္ကို ေမာင္မုန္းက ျဖည့္စြက္ေပးရသည္။ ဘဖီးစာသင္ရန္ အေတာ္စည္း႐ုံးယူရသည္။ အရြယ္ၾကီးမွ လူသိျမင္ၾကား စာသင္ရမွရွက္ေနသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဘဖီးအားလပ္သည့္အခ်ိန္တိုင္း ၾကိဳၾကားၾကိဳၾကား သြားေရာက္ကာ တိတ္တဆိတ္သင္ေပးရ၏။ ေမာင္မုန္း၏ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ႏွစ္ေႏြတြင္ ဘဖီးအတြက္ အသုံးလုံး ေက်သြားေတာ့၏။ ထို႕ေၾကာင့္ ဘဖီးသည္ ေမာင္မုန္းကို အျခားကေလးမ်ားထက္ ပိုမိုခ်စ္ခင္ေပသည္။

"ကဲ ငါ့ေျမး။ ဒါမင္းမွာထားတဲ့ ပ်ားရည္။ ခုနတင္ပဲ ကိုဖိုးသန္႕ ရွားေတာထဲက ငါကိုယ္တိုင္ ဖြပ္လာခဲ့တာ။ စစ္လိုက္သမွ စစ္စစ္၊စစ္စစ္နဲ႕ေတာင္ ျမည္ျပလိမ့္ဦးမယ္။ ယုန္ေပါင္ကိုလဲ ဆရာေတာ္ကို ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ေၾကာ္ကပ္လိုက္။ ဆရာေတာ္က အထူးတဆန္းမို႕ မက္ပါလိမ့္မယ္။ ထန္းလ်က္ကေတာ့ မရေသးဘူးကြ။ ေနာက္တပတ္ မင္းျပန္လာမွယူ။ အထူးစပယ္ရွယ္ ခ်က္ထားလိုက္မယ္"

ေမာင္မုန္းသည္ ျမင္းျခံျမိဳ႕ ကိုးေဆာင္တိုက္ ေဇယ်သုခေက်ာင္းတြင္ေန၍ အတန္းပညာကို ေက်ာင္းတက္ဆည္းပူးရသည္။ ဆရာေတာ္ၾကီးသည္ စတုမဓူကို အျမဲဘုဥ္းေပးေလ့ရွိသည္။ ျမိဳ႕မွဝယ္လွ်င္ ပ်ားရည္စစ္စစ္ ရခဲသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ရြာေရာက္သည့္အခိုက္ ပ်ားရည္စစ္စစ္ရရန္ ဘဖီးကို အပူကပ္ရေတာ့သည္။ ဘဖီးသည္ အသက္ ၅၀ ေက်ာ္ေနျပီ။ သို႕ေသာ္ ေတာလိုက္ဝါသနာၾကီးလွ၏။ ပဒတ္၊ ခ်ိဳး၊ ခါ၊ ယုန္၊ သမင္ လိုက္ရသမွ်ကို ေရာင္းခ်၍ အသက္ေမြးသည္။ တခါတရံ ထန္းတက္သည္။ ဇနီးျဖစ္သူ ကြယ္လြန္သြားျပီးေနာက္ သားသမီးမ်ားက်န္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း သူတို႕မွာ သူ႕အိုးသူ႕အိမ္ႏွင့္ ျဖစ္ေနၾကေပျပီ။ ယခုအခါ၌ ဘဖီးသည္ အပ်ိဳၾကီး ႏွမႏွစ္ေယာက္ႏွင့္အတူ ေနထိုင္လွ်က္ရွိေပသည္။

ရြာတြင္ အလႉ၊ မဂၤလာေဆာင္၊ မသာ စသည့္ သာေရးနာေရး တခုခုရွိျပီဆိုလွ်င္ ေတာမွာေပ်ာ္တတ္ေသာ ဘဖီးသည္ ေတာလုပ္ငန္းမွန္သမွ်ကို လစ္လ်ဴ႐ႈေတာ့သည္။ ႏွမအပ်ိဳၾကီး ေဒၚဖြားမူကို အိမ္ေစာင့္ထားပစ္ခဲ့ကာ ႏွမအပ်ိဳၾကီး ေဒၚဖြားစုႏွင့္အတူ အလႉအိမ္၊ မဂၤလာေဆာင္အိမ္၊ အသုဘအိမ္မွာ ေရာက္ေနတတ္သည္။ ကာယကံရွင္ကိုယ္စား လုပ္ေဆာင္ရမည့္အလုပ္ဟူသမွ် သူတို႕ေမာင္ႏွမႏွစ္ေယာက္က သိမ္းက်ဳံးတာဝန္ယူသြားေတာ့သည္။ ကိုယ္တိုင္လည္း လုပ္ၾကသည္။ ဦးေဆာင္မႈလည္း ေပးတတ္ၾကသည္။ ပြဲျပီးမီးေသ ပတ္စာခြါ ဖ်ာသိမ္း ကိစၥအဝဝျပီးမွ ျပန္တတ္ၾကသည္။

ဘဖိုးစံကား ဘဖီးႏွင့္ဆန္႕က်င္ဘက္။
သူ႕အိမ္မွာ ရွိသမွ် အလုပ္အားလုံးကို သူ႕သားသမီးမ်ားႏွင့္ လႊဲထားကာ နဖားၾကိဳးခြၽတ္ အနားယူေတာ့သည္။ အခ်ိန္ရွိသမွ်ကို အိမ္လည္ျခင္းျဖင့္ အသုံးခ်ေလသည္။ လက္ဘက္ရည္ဝိုင္းဟူသမွ် ဘဖိုးစံေရာက္သည္ခ်ည္း။ တရြာလုံးအႏွံ႕ သြားတတ္သူျဖစ္ရာ အိမ္တိုင္းရွိ အမႈကိစၥအဝဝကို အပ္က်သည္မွအစ သိေနေလသည္။ တအိမ္မွသတင္းကို တျခားတအိမ္သို႕ ျဖန္႕ခ်ီေရးတာဝန္၌ တဦးတည္း ဒိုင္ခံတာဝန္ယူထားသည္။ ထို႕ျပင္ ေရာက္ေနက်အိမ္သို႕ ေရာက္ေနက်အခ်ိန္တြင္ ေရာက္ေလ့ရွိ၏။ ထို႕ေၾကာင့္ ဘဖိုးစံအား "ေရဒီယို"ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ "စံေတာ္ခ်ိန္"ဟူ၍လည္းေကာင္း အမ်ားကေခၚၾကသည္။

"ဖြားဇုံ နင့္သား ေလးတန္းေအာင္ျပီပဲ။ ေသစာရွင္စာ ဖတ္တတ္ယင္ ေတာ္ေရာေပါ့။ ေက်ာင္းဆက္ထားျပီး ကုလားျဖဴစာသင္ယင္ နင့္သား မိစၧာဒိ႒ိျဖစ္သြားမယ္။ သိရဲ့လား"

ေမာင္မုန္း ေလးတန္းေအာင္၍ ေက်ာင္းဆက္ထားေရးကို ဘိုးေအဘြားေအႏွင့္ မိဘႏွစ္ပါးတို႕ တိုင္ပင္ေနဆဲတြင္ ဘဖိုးစံေရာက္လာျပီး ဤသို႕ေျပာျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ဘဖိုးစံသည္ ေမာင္မုန္းအား ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမထားဘဲ လူေက်ာင္းထားကာ အတန္းစာ သင္ေစသည္ကိုပင္ ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သူမဟုတ္ေခ်။ လူမွန္လွ်င္ ပရိတ္ၾကီး ၁၁သုတ္ႏွင့္ သဒၵါ၊ သျဂႋဳလ္ တတ္ရမည္ဟု ခံယူထားေလသည္။ ယခု ျမိဳ႕ေက်ာင္းသို႕ထားကာ အဂၤလိပ္စာသင္ေစမည္ ဆိုေသာအခါ အျပင္းအထန္ ကန္႕ကြက္ေလေတာ့သည္။ ဘဖိုးစံသည္ ေမာင္မုန္းတို႕ ဘိုးဘြားမိဘမ်ားႏွင့္ ေဆြမ်ိဳးအရင္းအခ်ာ ေတာ္စပ္သည္။ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူလည္းျဖစ္သည္။

"နင္တို႕ စဥ္းစားၾကေနာ္။ ျမိဳ႕ေက်ာင္းထားရင္ ထမင္းစရိတ္၊ စာအုပ္ဖိုး၊ ေဖာင္တိန္ဖိုးကုန္မယ္။ ၁၀ တန္းေအာင္ဖို႕ ေနာက္ေျခာက္ႏွစ္ထားရဦးမယ္။ ၁၀ တန္းေအာင္ပါျပီတဲ့၊ အစိုးရအလုပ္က ေသခ်ာတယ္ မဆိုႏိုင္ျပန္ဘူး။ ငါၾကားထားတယ္။ ရန္ကုန္မွာ ၁၀ တန္းေအာင္ျပီး ေရထမ္းေရာင္းစားရတဲ့သူေတြ တပုံၾကီးပဲတဲ့"
ဘဖိုးစံ ေစတနာႏွင့္ ေျပာျခင္း ျဖစ္ေပမည္။ ထိုစဥ္က ရြာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ နီးနီးနားနားတြင္ အလယ္တန္းေက်ာင္းဟူ၍ မဖြင့္ေသး။ ေလးတန္းေအာင္၍ ေက်ာင္းဆက္ထားလိုလွ်င္ ပခုကၠဴႏွင့္ ျမင္းျခံသို႕ သြားႏိုင္မွ ျဖစ္သည္။ ထမင္းလခက တလ ၃၀ က်ပ္။ ထိုစဥ္က ဆန္ေစ်းႏွင့္တြက္ေသာ္ ဆန္ သံုးတင္းဖိုး။ ေမာင္မုန္းတို႕မိသားစုမွာ ေခ်ာင္လည္သည္ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။

"ကြၽန္ေတာ္ေတာ့ ထားေတာ့မယ္ ဆုံးျဖတ္လိုက္ျပီ အရီးစံ။ သူသူငါငါ ေငြကုန္ေၾကးက်ခံျပီး ေက်ာင္းထားက်တာ ပညာတန္ဖိုးရွိလို႕သာ ျဖစ္ရမယ္။ အဂၤလိပ္စာသင္တိုင္းလည္း မိစၧာဒိ႒ိမျဖစ္ပါဘူး အရီးစံ။ ကြၽန္ေတာ္ ေလ့လာျပီးပါျပီ။ ျမိဳ႕ေက်ာင္းေတြမွာလဲ ဗုဒၶဘာသာ သင္ေပးပါတယ္။ အလုပ္ရလဲလုပ္၊ အလုပ္မရလဲ အသိဉာဏ္ပညာအလိမၼာ တိုးတာေပါ့။ ေရထမ္းေရာင္းစားရျခင္း အတူတူ ၁၀ တန္းေအာင္သူက မေအာင္သူထက္ေတာ့ ပညာအဆင့္ျခင္း ပိုပါလိမ့္မယ္။ အနည္းဆုံး ၁၀ တန္းေအာင္ဆိုတဲ့ ဂုဏ္ေတာ့ ရွိဦးမွာေပါ့ဗ်ာ။ မဟုတ္ဘူးလား အရီးစံ"

"ဟ ေရထမ္းမွာဆိုယင္ ခုထြက္ထမ္း ျဖစ္တာေပါ့ကြ။ ေငြကုန္ အခ်ိန္ကုန္ လူပင္ပန္းခံျပီး ျမိဳ႕ေက်ာင္းထားဦးမွာလား။ ငါ့လခြီးတဲ့မွပဲ"
ကိုတင္ညြန္႕ေျပာသည္ကို ဘဖိုးစံက ေဒါသတၾကီး ျပန္ေျပာသည္။
"အျဖစ္ေျပာတာပါ အရီးစံ။ အစိုးရက ပညာေရး အားေပးေနတာဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ လူေတာ္လူေကာင္းေတြ ေမြးထုတ္ အသုံးခ်ခ်င္လို႕ ေနမွာပါ။ အလုပ္ရေရး မရေရးထက္ ပညာတတ္ဖို႕ အသိပညာ အလိမၼာပြါးဖို႕ကို အဓိက ထားရမွာေပါ့ အရီးစံရယ္"

"မင္းကတယ္ျပီး အားသန္ေနတာကိုး။ အသိဉာဏ္ပညာအလိမၼာပြါးခ်င္ယင္ တဝါေလာက္ ကိုရင္ဝတ္ျပီး ဘုန္းၾကီးဆီပို႕။ သဒၵါ၊ သျဂႋဳလ္ သင္ေပးလိမ့္မယ္။ ရက္ရာဇာ ျပႆဒါး ေရြးတတ္သြားမယ္။ မဟာဘုတ္တိုင္ ထူတတ္ျပီး သက္ေရာက္ ျဂိဳလ္စား နားလည္သြားမယ္။ ေလာကနီတိဆိုတာ တသက္လုံးသုံးမကုန္တဲ့ ဗဟုသုတပါကြာ။ ဇာတ္ၾကီးဆယ္ဖြဲ႕နဲ႕ ငါးရာ့ငါးဆယ္၊ ဇိနတၴိတို႕ကိုပဲ ေလ့လာဦး။ တကယ့္အဖိုးတန္ေတြပါကြာ"
ဘဖိုးစံစကားကို ကိုတင္ညြန္႕ ျပဳံးေလသည္။

"ခု မင့္သား ေလးတန္းေအာင္တယ္သာဆိုတယ္ ေခါင္းေလွ်ာ္ရက္၊ မေလွ်ာ္ရက္၊ စပါးသြင္းရက္၊ မသြင္းရက္။ လာဘ္ေန၊ နတ္ေန၊ စက္ေနဆိုတာ ေဝလာေဝးေရာကြ။ သစ္တန္တြက္ စပါးတြက္လဲ မတြက္တတ္ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ အစက ငါမေျပာလား။ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းထားပါဆိုတာ။ မင္းတို႕ ေခတ္လူေတြ တယ္ခက္တာပဲ"
ဘဖိုးစံစကားေၾကာင့္ ေမာင္မုန္း မ်က္လုံးျပဴးသြားရေလသည္။ မွန္သည္။ ဘဖိုးစံေျပာေသာ ပညာရပ္မ်ား ေမာင္မုန္း မတတ္ေသးပါ။ ျပား ၁၀၀ တက်ပ္ သုံးေသာေခတ္တြင္ ေမာင္မုန္းဘာမွ်နားမလည္ေသာ က်ပ္၊ ပဲ၊ ပိုင္ တြက္နည္းမ်ား။ မူး၊ ပဲ၊ ေရြး တြက္နည္းမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ ပညာစမ္းတတ္သည္။ ေမာင္မုန္း မတြက္တက္၍ ခ်ာခ်ာလည္ရေတာ့၏။ ေမာင္မုန္းသည္ မိမိ၌ ထိုပညာ လိုေနေသးသည္ဟုသာ ထင္မွတ္လိုက္သည္။ ျမိဳ႕ေက်ာင္းမွာေနလွ်င္ ထိုပညာမ်ား သင္ရေကာင္း၏ဟုသာ ေမွ်ာ္လင့္ရေတာ့၏။

"မင္းတို႕ စဥ္းစားဖို႕ေကာင္းတယ္ကြာ။ ငမုန္းဆိုရင္ ျမက္ရိတ္ႏိုင္ျပီ။ ႏြားစာစဥ္းႏိုင္ျပီ။ ေရခတ္ႏိုင္ျပီ။ ႏြားစာေတာ့ ေကာင္းေကာင္းၾကီးေကြၽးႏိုင္ျပီကြ။ ေနာင္ႏွစ္ဆိုရင္ ထြန္စီးႏိုင္ျပီ။ သူ႕ကို ေက်ာင္းထားမယ္ဆိုရင္ မင္းတို႕ ဘယ္သူ႕ကို သြားခိုင္းမလဲ။ မင္းတို႕မွာ သားေထာက္သမီးခံ ၾကီးၾကီးမားမား မရွိဘူးေနာ္။ အဲ ပညာတပိုင္းတစနဲ႕ ဆက္မသင္ႏိုင္ရင္လဲ ဒုကၡ။ ေခ်းမေကာ္ေလာက္၊ ပဲမေလွာ္ေလာက္နဲ႕ နတ္အိုးကြဲ ျဖစ္ေနဦးမယ္"

မည္သို႕ပင္ဆိုေစ ေမာင္မုန္းသည္ ျမိဳ႕ေက်ာင္းတြင္ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားခြင့္ ရရွိေလသည္။ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ားျဖစ္ေသာ ပခုကၠဴ ဦးထြန္းလိႈင္၊ ေဒၚခင္ေမတို႕အိမ္တြင္ တစ္ႏွစ္။ ေနာက္ ဦးစိန္ေဖ၊ ေဒၚျမေႂကြတို႕အိမ္တြင္ တစ္ႏွစ္ေန၍ ပခုကၠဴျမိဳ႕ အမွတ္(၁) အစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ယူရသည္။ ပခုကၠဴမွ ဆ႒မတန္းကို ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

စီးပြါးေရး အေျခအေနအရ ထမင္းလခဟူ၍လဲ အတိအက်မေပးႏိုင္ခဲ့။ ဆန္ေပး၊ ဆီေပး၊ ယာထြက္ ပစၥည္းေလးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကိုသာ တတ္အားသေရြ႕ တည္းခိုအိမ္သို႕ ေပးပို႕ေထာက္ပံ့ရသည္။ အားနာသျဖင့္ ျမင္းျခံျမိဳ႕၊ ကိုးေဆာင္တိုက္၊ ေဇယ်သုခေက်ာင္းတြင္ ေဆြမ်ိဳးဘုန္းေတာ္ၾကီးထံ ေျပာင္းေနရသည္။ မိဘမ်ားမွာ သားပညာေရးအတြက္ ေျမအခ်ိဳ႕ကို ဖဲ့ခဲ့ရေလသည္။

"အစက ငါအေျပာသား။ ခု ဘယ့္ႏွယ့္ရွိစ။ ဒီေကာင္ေလးကို အိမ္မွာခိုင္းရင္ ခုဆို ထြန္ဦးစီးျဖစ္ေလာက္ျပီ။ ခုေတာ့ အိမ္ျပန္လာတုန္း ႏြားစာေတာင္း ေကာင္းေကာင္းမစင္းတတ္ဘူး"
ေရဒီယိုစံေတာ္ခ်ိန္ ဘဖိုးစံက ရြာထဲသို႕လည္၍ ေမာင္မုန္းအတြက္ ဂ႐ုဏာေဒၚေသာ အျပစ္တင္ေနသည္။
ျမင္းျခံျမိဳ႕၊ အမွတ္(၁) အစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္းမွာပင္ ေမာင္မုန္း မက္ထရစ္စာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ေလသည္။

"သား-- မင္းကိုေတာ့ ေတာင္သူအလုပ္ မလုပ္ခိုင္းခ်င္ဘူး။ အဲ အရီးစံေျပာသလို နတ္အိုးကြဲ အျဖစ္မခံႏိုင္ဘူး။ ဒီေတာ့ လူအကဲ့အရဲ့လြတ္ေအာင္ အစိုးရအလုပ္တခုခု ရွာေပေတာ့"
မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းတို႕၏ အကူအညီေပးမႈေၾကာင့္ ပခုကၠဴျမိဳ႕ ခ႐ိုင္ရဲဝန္႐ုံးတြင္ "အကူစာေရး"အျဖစ္ ေစတနာ့ဝန္ထန္း လုပ္အားေပး အလုပ္ဝင္ရသည္။ အကယ္၍ စာေရးေနရာ လစ္လပ္ခဲ့ေသာ္ အလြယ္တကူ အလုပ္ဝင္ႏိုင္ရန္ျဖစ္၏။ မည္သည့္ကာလတြင္ အလုပ္ရလိမ့္မည္ဟု မခန္႕မွန္းႏိုင္။ ဝါသနာလဲ မပါလွ။

"အစိုးရအလုပ္ဆိုတာ လြယ္တာမွတ္လို႕။ ဌာနဆိုင္ရာေတြနဲ႕ ရင္းလဲရင္းႏွီးမွ။ လာဘ္ယင္လဲ ထိုးမွ။ ခုလို စိုက္လိုက္မတ္တတ္လုပ္ေနလို႕ ဘယ္ရမလဲ။ ခုဆို ငမုန္းမွာ အလုပ္လုပ္ရေပမယ့္ လခမရတဲ့အျပင္ အိမ္ကထမင္းလခနဲ႕ သားေရစာဖိုးေတာင္ စိုက္ရေသးတယ္"
ဘဖိုးစံကား နဂိုက သူ႕စကားကို နားမေထာင္မိခဲ့သည့္ ျပစ္ခ်က္ျဖင့္ ေမာင္မုန္းလုပ္သမွ်ကို အေကာင္းမျမင္တတ္ေတာ့ေခ်။

ေမာင္မုန္းသည္ အကူစာေရးဘဝႏွင့္ အလုပ္ေခၚသမွ်ကို ေလွ်ာက္ထားေလသည္။ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲမွန္သမွ် ဝင္ေျဖသည္။ မူလတန္း လက္ေထာက္ဆရာခန္႕ေသာအခါတြင္ ေမာင္မုန္း ထခုန္ ကြၽမ္းပစ္မိသည္အထိ ဝမ္းသာသြားသည္။ ကေလးဘဝကာ့ပင္ ဝါသနာပါခဲ့သည့္ အလုပ္။ တိုင္းယက္သည့္ ပကၠလာ၊ မိုးရြာသည္ႏွင့္ အခန္႕သင့္ျဖစ္သြားေတာ့သည္။

"ေကာင္အိုေလး၊ မင္းမွားကြက္နင္းမိျပီ။ တို႕ဌာနမွာေနရင္ တေန႕ေန႕ ေအာက္တန္းစာေရးေတာ့ ေျမၾကီးလက္ခတ္မလြဲရမွာ ေသခ်ာတယ္။ တက္လမ္းအမ်ားၾကီးရွိတယ္ကြ။ ေအာက္တန္းစာေရးက အထက္တန္းစာေရး၊ အထက္တန္းစာေရးကေနျပီး ႐ုံးအုပ္စာေရးၾကီး၊ ေနာက္ဝန္ေထာက္။ ဘယ္မွာလဲ၊ မင့္ေက်ာင္းဆရာက တက္လမ္း။ သင္တန္းေတြ ႏွစ္နဲ႕ခ်ီျပီးတက္ဦး။ အင္တာဗ်ဴးေတြ ဝင္ေျဖဦး။ ဒီေတာ့မွ တစ္ရာမွာ တစ္ေယာက္ႏႈန္းေလာက္သာ တက္လမ္းရွိတာကလား"
ခ႐ိုင္ရဲဝန္႐ုံး ေငြစာရင္းဌာန စာေရးၾကီး ဦးေမာ္ႏွင့္ ဦးတင္စိုးတို႕က က႐ုဏာေဒါေသာျဖင့္ ေျပာေလသည္။ ေက်ာင္းဆရာအလုပ္ကို မဝင္ပဲေန၊ ဌာနမွာပင္ အလုပ္ရေစဟု အာမခံၾကေလသည္။ သို႕ေသာ္ ေမာင္မုန္း မေနေတာ့ျပီတည္း။

"အေမေတာ့ ဝမ္းမသာႏိုင္ဘူး ငါ့ေျမးရယ္။ မင္းအေဖ ရက္စက္လို႕ ငါ့ေျမး ၁၀ ႏွစ္သားကတည္းက အေမတို႕နဲ႕ ခြဲခြါျပီး ေက်ာင္းေနခဲ့ရတယ္။ အဲဒီတုန္းကေတာ့ ေက်ာင္းထြက္ခ်ိန္ အိမ္ျပန္ေရာက္မွာပဲလို႕ ေျဖသာေသးရဲ့။ ခု အလုပ္ရျပီး တရြာတရပ္ကို သြားေနမယ္ဆိုေတာ့ အေမဘယ္လို စိတ္ေျဖရမလဲ ငါ့ေျမးရယ္"
ဝမ္းသာအားရႏွင့္ ကားေပၚကအဆင္း အိမ္အဝင္ေရာက္မဆိုက္ပင္ ပခုကၠဴျမိဳ႕နယ္ ေရျမက္ရြာတြင္ ေက်ာင္းဆရာအလုပ္ရေၾကာင္း ေအာ္ေျပာလိုက္မိသည္။ ဘြားေအ အေမေဌးက မ်က္ရည္စမ္းစမ္းႏွင့္ ဆိုရွာသည္။ မိခင္လည္း ထိုနည္း၎ပင္။
"ေက်ာင္းပိတ္ရက္တိုင္း ျပန္လာခဲ့ပါမယ္ဗ်ာ"
ဘိုးေအ၊ ဖြားေအႏွင့္ မိခင္တို႕ကို ႏွစ္သိမ့္စကား ေျပာရေလသည္။ ဝမ္းသာသူမွာ ေမာင္မုန္း၏ဖခင္ ကိုတင္ညြန္႕ပင္တည္း။
ဖခင္က ဝမ္းသာအားရျဖင့္ နည္းညႇြန္စကားဆိုေလသည္။

ရြာထဲသို႕လည္၍ ႏႈတ္ဆက္ကန္ေတာ့ရာတြင္ ပထမဦးစြာ ဘဖိုးစံႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရသည္။
"မင္းဟာက ဘယ္မွာဇယားကိုက္လို႕လဲကြာ။ မင္းအတြက္ ကုန္က်ခဲ့တဲ့ ေငြငါးေထာင္ေက်ာ္ကို အတိုးေပးၾကည့္စမ္း။ တလ တလ အတိုးေငြ ၁၅၀ အနည္းဆုံး ရႏိုင္တယ္ကြ။ ခုမင္းရတဲ့လခက တလမွ ၁၂၆က်ပ္ ၇၅ျပား။ မိုင္ ၃၀ေက်ာ္ေဝးတဲ့ေဒသ သြားေနရဦးမယ္"
ဘဖိုးစံကမူ ထုံးစံအတိုင္း အေကာင္းျမင္ဝါဒကို ဖယ္ၾကဥ္၍ အပ်က္ျမင္ဝါဒျဖင့္ ေမာင္မုန္းအား ႐ႈတ္ခ်ေလသည္။ ေမာင္မုန္းစိတ္မဆိုးပါ။
"ကြၽန္ေတာ္ ေခ်းမေကာ္ေလာက္၊ ပဲမေလွာ္ေလာက္နဲ႕ နတ္အိုးကြဲဘဝကေတာ့ လြတ္ျပီ ဘဖိုးစံရယ္"
ေမာင္မုန္းသည္ ဤစကားတခြန္းကိုေျပာကာ ဘဖိုးစံထံမွ ထြက္ခြါခဲ့ေလသည္။

"ငါ့ေျမး တေန႕ေန႕ ဒီလိုျဖစ္မယ္လို႕ ဘ အတပ္ေျပာခဲ့တာဘဲ။ မဆန္းပါဘူး။ ခုေက်ာင္းဆရာထက္ျမင့္တဲ့ အဆင့္ကို တက္ႏိုင္ဖို႕ ၾကိဳးစားဦး ငါ့ေျမး"
ဘဖီးသည္ ခ်ိဳးသားေၾကာ္၊ ေရေႏြၾကမ္းတို႕ျဖင့္ ဧည့္ခံေလသည္။ ဝမ္းသာအားရရွိလြန္းလွသည္။ ေမာင္မုန္း ကေလးဘဝက သူႏွင့္ထိစပ္ခဲ့သည့္ ေရွးေဟာင္းေႏွာင္းျဖစ္မ်ားကို တဝၾကီးေျပာျပေနသည္။
"ဘမွာေတာ့ တျခားေပးကမ္းစရာ မရွိဘူးကြယ္။ အဲ သားေရဖိနပ္တရံေတာ့ ရွိေလရဲ့။ ငါ့ေျမးယူသြား။ ေက်ာင္းဆရာဆိုေတာ့ ဂုဏ္နဲ႕ထိုက္တန္ေအာင္ ဝတ္ရစားရမွာ"
"မယူပါရေစနဲ႕ ဘဖီးရယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကသာ ကန္ေတာ့ရမွာပါ"
"ယူသြား ငါ့ေျမး။ မယူရင္ ဘာ့စိတ္ဆိုးမယ္"
ေမာင္မုန္းသည္ ဘဖီးကို ကန္ေတာ့ကာ ျပန္လည္ထြက္ခြါခဲ့၏။ ဖိနပ္ကိုလည္း ယူလာရသည္။

"ငါ့တပည့္၊ မင္းဟာ တပည့္ေကာင္းတဦးျဖစ္ခဲ့ျပီ။ ဆရာေကာင္းတဦးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားေပေတာ့"
ဆရာၾကီး ဦးဘိုးေက်ာင္းက ဩဝါဒတိုေလးကို မိန္႕ၾကားျပီး ဆရာ့လက္စြဲစာအုပ္ကို လက္ေဆာင္ေပးလိုက္သည္။

ဆရာေလးဦးညြန္႕ေမာင္ကာ့မူ ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္တြင္ ရွိသင့္ရွိထိုက္သည့္ အရည္အခ်င္း၊ သိကၡာ၊ သမာဓိမ်ားကို အေသးစိတ္ေျပာျပ နည္းညႇြန္ေလသည္။
"အဓိကလိုအပ္တာကေတာ့ ေက်ာင္းဆရာတဦးမွာ နာသံုးနာနဲ႕ ျပည့္စုံရမယ္ကြ။ ဝါသနာ၊ ေစတနာနဲ႕ အနစ္နာခံျခင္းေပါ့ကြာ။ ေနာက္ထပ္ နာတနာတိုးလိုက္ဦး။ အထက္အမိန္႕ကို နာခံျခင္းတဲ့။ နာေလးနာနဲ႕ျပည့္စုံေအာင္ ၾကိဳးစားမယ္ဆိုရင္ ေအာင္ျမင္တဲ့ ျပည္သူ႕ေက်ာင္းဆရာတဦးျဖစ္မွာေသခ်ာတယ္"

XXXXX(၁၉၇၉ ခုႏွစ္ စာေပဗိမာန္စာမူဆုရ ဝတၴုဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္ ပထမဆုရ စာေရးဆရာ ၾကဴရတနာ ေမာင္ျမၾကိဳင္၏ ဆရာမုန္း ဝတၴုဳတိုမ်ား စာအုပ္မွ ဝတၴုဳတိုမ်ားကို ႏွစ္သက္ေသာေၾကာင့္ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)

Read More...

Wednesday, March 19, 2008

င၊ ေမာင္၊ ကို မွ ဆရာသို႕


(တစ္)

"ဘူးသီးႏုႏုမခူးရ"
"ငါ၏ ဒူးနာ၏။"
"ဘဦး ေရကူးေနသည္။"
ယေန႕ အဖိတ္ေန႕။ ေက်ာင္းပိတ္ထားသည္။ ေမာင္မုန္းအားေန၏။ ထို႕ေၾကာင့္ "ကေလးေက်ာင္း" ဖြင့္လိုက္ရသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေမာင္မုန္း၏ေက်ာင္းသည္ အဖိတ္ေန႕ႏွင့္ ဥပုသ္ေန႕မ်ား၌ ဖြင့္တတ္ေလသည္။ ေမာင္မုန္းသည္ မိမိ၏ဆရာၾကီး ဦးဘိုးေက်ာင္း၏ သြင္ျပင္ဟန္ပန္ကို အျပည့္ယူထားသည္။ ဆရာၾကီးက မ်က္မွန္တပ္သည္။ ေမာင္မုန္းလည္း မိမိလက္ျဖစ္ ေျပာင္း႐ိုးအူမ်က္မွန္ကို တပ္ထားရ၏။ ကေလးမ်ားေရွ႕တြင္ တုတ္တေခ်ာင္းႏွင့္ စာခ်လ်က္ရွိေနသည္။

ေမာင္မုန္းက ေအာ္၍စာခ်သည္။ ကေလးမ်ားကလည္း ေအာ္၍စာလိုက္ၾကရသည္။ စာကိုေအာ္၍လိုက္မွ ေမာင္မုန္းသေဘာက်၏။ တိုးတိုးလိုက္သူမ်ားအား ေခါင္းကိုတုတ္ႏွင့္ တို႕၍တို႕၍ သတိေပးေနရသည္။ ဆရာၾကီးကဲ့သို႕ ျဖန္းကနဲ ရႊမ္းကနဲ ေဆာ္ထည့္လိုက္ခ်င္လွသည္။ သို႕ေသာ္--မျဖစ္။ နာက်င္သြားလွ်င္ ထကာျပန္ေျပးမွာ စိုးရသည္။ ေက်ာင္းသားတေယာက္ေလ်ာ့သြားလွ်င္ ေလ်ာ့မွန္းသိသိ စိတ္အားငယ္ဖြယ္ေကာင္း၏။ အျခားသူမ်ားကိုပါ အေဖာ္ေခၚသြားလွ်င္ ယေန႕အဖို႕ ေက်ာင္းပိတ္လိုက္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ ေမာင္မုန္းဆရာလုပ္ရေတာ့မည္မဟုတ္ျပီ။ ထို႕ေၾကာင့္ နာနာမ႐ိုက္ရဲ။ စတိမွ်သာ ႐ိုက္ရေတာ့သည္။

ေက်ာင္သားမ်ားတြင္ အမာခံဟူ၍ ေမာင္မုန္း၏ ႏွမငယ္ ခင္ရီ ႏွင့္ ညီငယ္ဖိုးၾကည္တို႕သာ ရွိသည္။ သူတို႕ကိုပင္ စိတ္မခ်ရဲေသးေခ်။ ခင္ရီသည္ စာလိုက္ရမည္ထက္ ဇယ္ခတ္ရမည္ကို ပို၍အားသန္ေနသူျဖစ္၏။ ေမာင္မုန္း၏ က်န္ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ အိမ္နီးခ်င္းသူငယ္ခ်င္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဖိုးေျပာ့၊ သိန္းေအာင္၊ စိန္ေသာင္း၊ ေသာင္းခင္၊ ေဘာဂ၊ ေရႊမိ၊ ကုလားမ၊ ပုတ္ၾကီး၊ ခင္လွႏွင့္ မိေမွးတို႕ျဖစ္ၾက၏။ စုစုေပါင္း ၁၂ေယာက္။ ဤမွ်ေသာေက်ာင္းသားဦးေရကို ရရွိရန္ ေမာင္မုန္း ခက္ခက္ခဲခဲ စီး႐ုံးယူခဲ့ရသည္။

ေမာင္မုန္းေက်ာင္းတက္သြားတိုင္း မိဘမ်ားက သားေရစာအျဖစ္ ထန္းလ်က္ငါးလုံး ေပးေနက်ျဖစ္သည္။ ေမာင္မုန္းသည္ ေန႕စဥ္ေဝစုရေသာ ထန္းလ်က္မ်ားကို မစားရက္ မေသာက္ရက္ျဖင့္ ထန္းဖူးဖာငယ္ကေလးထဲတြင္ ထည့္ကာစုထားရသည္။ တပတ္အတြင္း ထန္းလ်က္အလုံး အစိတ္သုံးဆယ္ စုမိတတ္ေလသည္။ ေမာင္မုန္းသည္ ထိုထန္းလ်က္လုံးမ်ားျဖင့္ မိမိေက်ာင္းသားမ်ားကို စည္း႐ုံးယူရသည္။ ေက်ာင္းဆင္းေသာအခါ တေယာက္ဘယ္ႏွစ္လုံးေပးမည္ဟု။ ယေန႕လည္း ထန္းလ်က္ ၂၄ လုံးကို အသုံးျပဳကာ ေက်ာင္းဖြင့္ခဲ့ရသည္။ သည္အထဲ ေလာဘၾကီးလွသူ ဖိုးေျပာ့က ထန္းလ်က္သုံးလုံးတိတိေပးမွ ေက်ာင္းတက္ႏိုင္မည္၊ စာလိုက္ႏိုင္မည္ဟု အေရးဆိုလာေသးသည္။ ေခ်ာ့ေခ်ာ့ေမာ့ေမာ့ႏွင့္ မနည္းၾကီး ေျပာယူရေလသည္။

ေမာင္မုန္းသည္ ယခုအပတ္ေက်ာင္းဖြင့္ဖို႕အေရး သုံးေလးရက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ခဲ့ရသည္။ ေက်ာင္းသုံးသင္ပုန္းၾကီးအျဖစ္ ထင္း႐ႉးေသတၱာအခြံကို အသုံးျပဳရမည္။ ျဖဴေနသည္ကို မဲသြားေအာင္ ဆရာၾကီး သင္ပုန္းေခ်သည္ကို အတုယူလ်က္ ထမင္းရည္ခံကာ မီးေသြးခဲျဖင့္ တိုက္ထားရသည္။ ထိုသင္ပုန္းေပၚတြင္ စာေရးရန္ ေျမျဖဴမရွိသျဖင့္ ေမာင္မုန္းအေတာ္ေလး အခက္အခဲေတြ႕ရျပန္သည္။ သင္ပုန္းမဲေပၚတြင္ မီးေသြးခဲျဖင့္ ေရး၍လည္းမထင္။ ေဂြ႕နီခဲကား ေပါပါ၏။ မာလြန္းလွသည္။ စာလုံးလည္း ေကာင္းေကာင္းမထင္။ ေမာင္မုန္းသည္ သင္ပုန္းမဲမဲေပၚတြင္ ဆရာၾကီးေရးထားေသာ စာလုံးေလးမ်ားႏွယ္ ျဖဴျဖဴေဖြးေဖြး လွလွပပကေလးေတြ အထင္းသား ေပၚလြင္ေနေစခ်င္သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္မွ နည္းေကာင္းနည္းမွန္ကို စဥ္းစား၍ရေတာ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ယေန႕ ေက်ာင္းစတင္ဖြင့္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။ ေအးျမေသာ တမာပင္ရိပ္ေအာက္တြင္ ကေလးတို႕၏ စာလိုက္သံမ်ား သံျပိဳင္ညီညာစြာ ေပၚထြက္ေနသည္။

"ဟ--ဟ-- ငါ့ထုံးဗူးထဲက ထုံးေတြဘယ္ေရာက္ကုန္ပါလိမ့္"
ေမာင္မုန္း၏ ဖခင္ ကိုတင္ညြန္႕သည္ ရြာအေရွ႕ပိုင္းမွျပန္အလာ ကြမ္းအစ္ကို ဖြင့္လိုက္သည္။ ကြမ္းရြက္ေပၚသို႕ ထုံးတို႕ရန္ ထုံးဗူးကို အႏိႈက္တြင္ ထုံး လုံးဝမရွိေတာ့ေၾကာင္း ေတြ႕လိုက္ရသျဖင့္ အလန္႕တၾကား ေျပာလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
"နဂိုကတည္းက မရွိလို႕ျဖစ္မွာေပါ့ေတာ္"
ေဆးလိပ္လိပ္ေနေသာ ဇနီးသည္ မဖြားဇုံက ေျပာလိုက္၏။
"ရွိပါတယ္။ မနက္က ငါ ကြမ္းစားေသးတာပဲဟာ"
"က်ဳပ္လည္း ခုနေလးတင္ပဲ အဝတ္ေလွ်ာ္ျပန္လာတာ။ ဘယ္သူမ်ား ဝင္ယူသြားပါလိမ့္"
မဖြားဇုံက သံသယျဖစ္မိသည္။
ကိုတင္ညြန္႕သည္ ေျပာမေနေတာ့ဘဲ ထုံးဗူးထဲ ထုံးျဖည့္ရန္ ေရအိုးစင္ေအာက္တြင္ထားေသာ ထုံးအိုးဆီသို႕ ထြက္သြားေတာ့သည္။
"ဟိုက္-- ဒီမွာလဲ မရွိေတာ့ဘူးဟ။ တစုံတေယာက္ေတာ့ မေျပာမဆို ဝင္ယူသြားျပီထင္တယ္"
"ဟုတ္ပါရဲ့။ ဘယ္သူမ်ားယူပါလိမ့္။ အဲ-- က်ဳပ္ေရခ်ိဳးသြားတုန္း ငမုန္းေတာ့ အိမ္ေစာင့္က်န္ရစ္ခဲ့တယ္။ သူ႕ေမးၾကည့္"
"ဘူးသီးႏုႏုမခူးရ"
"ငါ၏ ဒူးနာ၏။"
"ဘဦး ေရကူးေနသည္။"
သည္ေတာ့မွ ကိုတင္ညြန္႕ သားျဖစ္သူ၏ စာခ်သံကို သတိခ်ပ္မိေတာ့သည္။ ေက်နပ္ႏွစ္သက္စြာ ျပဳံးလိုက္မိသည္။ ယာလက္စကြမ္းကို ထားပစ္ခဲ့ကာ သားစာသင္ေနပုံကို ၾကည့္လို၍ တမာပင္ေအာက္သို႕ ထြက္လာခဲ့သည္။

"အေဖ ကြၽန္ေတာ္ ဆရာျဖစ္ျပီဗ်"
ေမာင္မုန္းက အားရဝမ္းသာ ဆီးၾကိဳေျပာေလသည္။ ေက်ာင္းဆရာ၏ဂိုက္ အျပည့္အဝဖမ္းေနေသာ္လည္း ေမာင္မုန္း၏႐ုပ္သြင္မွာ ရယ္စရာျဖစ္ေနေတာ့၏။ ေျပာင္း႐ိုးအူမ်က္မွန္ႏွင့္။ ေနာက္ ထုံးစြန္းေတြ အိုးမဲကြက္ေတြ ဗလဗြႏွင့္။ ႏွာရည္ယိုေနသည္ျဖစ္ေလရာ ႏွပ္ေခ်းသုတ္တိုင္း လက္မွ အိုးမဲေတြက ႏႈတ္ခမ္းေမႊးဆြဲေပးသလို ျဖစ္ေနသည္။ ထုံးေတြ ေပ်ာက္ဆုံးရျခင္း ကိစၥကိုလည္း ကိုတင္ညြန္႕ နားလည္လိုက္သည္။ သင္ပုန္းေဘးတြင္ ေျမျဖဴတံပမာ လုံးထားေသာ ထုံးေတာင့္ေတြ။ ေနာက္-- သင္ပုန္းေပၚမွာလည္း ထုံးျဖဴႏွင့္ ေရးထားေသာစာေတြ။

"ေျမျဖဴတံက ေရးမေကာင္းဘူးအေဖရာ၊ သိပ္မာတာဘဲ။ ထင္လဲမထင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အေဖ့ထုံးအစိုေတြနဲ႕ စာေရးရတယ္"
ေမာင္မုန္းက လူၾကီးသူၾကီးပမာ ညည္းညဴေလသည္။ ကိုတင္ညြန္႕သည္ ထုံးမ်ားဆုံး႐ႈံးမႈအတြက္ သားကို အပစ္မတင္ရက္ေတာ့ပါ။ သားျဖစ္သူသည္ ကေလးမ်ားစြာကို ေအာင္ျမင္စြာစုစည္းႏိုင္ျပီး ေက်ာင္းဆရာလုပ္တန္းကစားေနသည္ကို ပီတိျဖစ္၍မဆုံး ရွိရသည္။ ေမာင္မုန္း၏ ဝါသနာကို သဲလြန္စ ေတြ႕ရေလျပီ။
"သားက ဆရာ ျဖစ္ခ်င္သလား"
"ျဖစ္ခ်င္တာေပါ့၊ ဒါေၾကာင့္ ခု ေက်ာင္းဆရာ လုပ္ေနတာေလ"
"ဘာေၾကာင့္ ဆရာျဖစ္ခ်င္တာလဲ"
"ဆရာၾကီးကို သေဘာက်လို႕ေပါ့"
"ဘာကိုသေဘာက်တာလဲ"
သၾၤကန္တုန္းက ဆရာၾကီးကို တရြာလုံး ကန္ေတာ့ၾကတယ္ အေဖရာ။ ပဲေတြ ဆန္ေတြ အမ်ားၾကီးရတာဘဲ။ ေနာက္ျပီး အရက္မူးသမားဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္ အားၾကီးေၾကာက္တယ္။ ဆရာၾကီးက မေၾကာက္ဘူး။ လမ္းမွာဆုံမိရင္ အရက္မူးသမားက ဆရာၾကီးေရွ႕မွာ ထိုင္ဝပ္ခ်ၾကေတာ့တာဘဲ။ လူေတြသတ္တယ္ဆိုတဲ့ ေသနတ္ၾကီးနဲ႕ ဗိုလ္မုတ္ဆိတ္တို႕ဆိုတာေလ တရြာလုံးက ေၾကာက္ရေပမယ့္ ဆရာၾကီးက မေၾကာတ္ဘူးဗ်"

ေမာင္မုန္းမွာ သူငယ္တန္း အဆင့္သာ ရွိေသးသည္။ အသက္အားျဖင့္ ေျခာက္ႏွစ္မွ်သာ။ ကေလးအျမင္၊အသိျဖင့္ ဆရာၾကီးဘဝကို အားက်ေနသည္။ ေက်ာင္းဆရာအလုပ္ကို ဝါသနာပါေနသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အရြယ္ႏွင့္မလိုက္ေအာင္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ ေျပာျပႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းဆရာအလုပ္သည္ မိမိ လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာ ေတာင္သူအလုပ္ထက္ေတာ့ သာေပလိမ့္မည္ဟု ကိုတင္ညြန္႕ ေတြးမိသည္။

သို႕ေသာ္ ဆရာၾကီးဦးဘိုးေက်ာင္းမွာ လစာမရရွာပါ။ ရြာကို ဗိုလ္မုတ္ဆိတ္ဦးစီးေသာ ရဲေဘာ္ျဖဴတို႕ မင္းမူအုပ္စိုးေနသည္။ အစိုးရမွာ အာဏာလက္လွမ္းမမွီသျဖင့္ ေက်ာင္းစရာမ်ားကို လစာမေပးႏိုင္ပါ။ ရဲေဘာ္ျဖဴမ်ားကလည္း လစာေပးႏိုင္ဖို႕ အပထား၊ သူတို႕ဘဝ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ပင္ ဆက္ေၾကးအမ်ိဳးမ်ိဳး ခြဲေနရသည္။ ဗိုလ္မုတ္ဆိတ္မွာ ဆရာၾကီး၏ ငယ္တပည့္ျဖစ္သည္။ ဆရာၾကီးေရွ႕တြင္ေၾကာက္ေရာင္ျပ၍ ေနာက္ကြယ္တြင္ ထင္ရာရမ္းေနသူျဖစ္သည္။ ဆရာၾကီးအတြက္ ထြက္ေပါက္ကား ရွိပါ၏။ ပခုကၠဴျမိဳ႕၌ရွိေသာ သူ႕ဦးေလးက ျမိဳ႕သို႕ ေျပာင္းခဲ့ပါ။ သူ႕ဆီစက္တြင္ စာေရးခန္႕မည္ဟု ေခၚေန၏။ သို႕ေသာ္ ဆရာၾကီးဦးဘိုးေက်ာင္းသည္ ျမိဳ႕သို႕ မေျပာင္းျဖစ္ပါ။ ေက်ာင္းသံေယာဇဥ္၊ ကေလးမ်ားအတြက္ ပညာေရးသံေယာဇဥ္တို႕ေၾကာင့္ လစာမရေသာ္လဲ ေက်ာင္းဖြင့္ျမဲဖြင့္ကာ ပညာသင္ေပးေနခဲ့သည္။ ဆရာၾကီး၏ မြန္ျမတ္ေသာ ေစတနာကို ကိုတင္ညြန္႕စဥ္းစားမိတိုင္း ေလးစားရသည္။ ရြာကလည္း ဆရာၾကီး၏ ေစတနာကို တုန္႕ျပန္သင့္သည္ဟုယူဆကာ ကိုတင္ညြန္႕ကပင္ ဦးေဆာင္လ်က္ သီတင္းကြၽတ္ႏွင့္ တန္ခူးလတို႕တြင္ ဆရာကန္ေတာ့ပြဲ လုပ္ေပးသည္။ ေက်ာင္းလခကိုလည္ ေက်ာင္းသားတိုင္း လစဥ္ တတ္အားသေရြ႕ ေပးေစသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဆရာၾကီးတို႕မိသားစု ရပ္တည္ႏိုင္ခြင့္ရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ကိုတင္ညြန္႕သည္ ေက်ာင္းဆရာတို႕၏ မြန္ျမတ္ေသာ ေစတနာကို ေလးစားသည္။ တန္ဖိုးထားသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မိမိသား ေမာင္မုန္းတေယာက္ ေက်ာင္းဆရာအလုပ္၌ ဝါသနာပါေနသည္ကို ေတြ႕ရသျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ပီတိျဖာရသည္။
"သား- ေၾကာင္ဆရာျဖစ္ခ်င္ရင္ ၾကိဳးစား။ ခု မင္း သူငယ္တန္းမို႕ စာနည္းနည္းေလးဘဲ သင္တတ္မယ္။ တတန္းျပီးတတန္း အတန္းၾကီးလာရင္ စာေတြအမ်ားၾကီးသင္တတ္လာမယ္။ ေနာက္ ဆရာၾကီးလို ေက်ာင္းဆရာျဖစ္လာမယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုကတည္းက ၾကိဳးစားရမယ္-- သိလား"
"ဟုတ္ကဲ့ပါ အေဖ"
ေမာင္မုန္း၏ ကတိေပးခ်က္ကား ရႊင္လန္းတက္ႂကြလွသည္။ အားရဖြယ္ ေကာင္းလွေပ၏။
"ထုံးက ေျမျဖဴလုပ္လို႕မေကာင္းဘူးသားရဲ့။ မာတယ္၊ လက္ေပါက္တယ္။ ေနာင္ကို အေဖ့ထုံးအိုး မႏိႈက္နဲ႕ေနာ္"
"ကြၽန္ေတာ့အတြက္ ေျမျဖဴ ဘယ္ကရမလဲ"
"အေဖဝယ္ေပးမယ္"
"တကယ္ေနာ္"
"တကယ္ပါကြ၊ ေျမျဖဴလဲ ဝယ္ေပးမယ္၊ စာသင္ႏိုင္ဖို႕ ေက်ာက္သင္ပုန္းေလးလဲ လုပ္ေပးမယ္"
"ဒါမွ ဒို႕အေဖကြ"

ေမာင္မုန္း ေပ်ာ္မဆုံးေတာ့ျပီ။ ကိုတင္ညြန္႕သည္ ကတိအတိုင္းပင္ ေမာင္မုန္းအတြက္ သင္ပုန္းငယ္တခ်ပ္ လုပ္ေပးသည္။ ေျမျဖဴတပုံး ဝယ္ေပးသည္။ အျခားကေလးမ်ားမွာ မုန္႕ပဲ သားေရစာ စားရ၍ေပ်ာ္သည္။ ကစားစရာ အိုးပုတ္ ခ်ိဳး႐ုပ္ရ၍ ေပ်ာ္သည္။ ေမာင္မုန္းမွာမူ ေက်ာင္းဆရာလုပ္တမ္း ကစားႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားရ၍ ေပ်ာ္ေနသည္။
"ကို႕ ႏွယ္။ အလိုစလိုက္ အလားစလိုက္ ကေလးကို ေျမျဖဴဝယ္ေပးရတယ္လို႕၊ တကယ္ဆို စားစရာ မုန္႕ပဲသားေရစာ ဝယ္ေပးပါလား၊ ကစားစရာ အ႐ုပ္ဝယ္ေပးပါလား"
မဖြားဇုံက ခင္ပြန္းျဖစ္သူအား အျပစ္တင္ေလသည္။
"ေျမျဖဴကလဲ သားအတြက္ ကစားစရာဘဲကြ။ တို႕သားက ေက်ာင္းဆရာစိတ္ဝင္ေနတာ၊ ေကာင္းတဲ့ဝါသနာကို ေျမႇာတ္ေပးရမွာက တို႕တာဝန္။ ေလးခြနဲ႕ ၾကက္ကေလးေတြ ငွက္ကေလးေတြ လိုက္ပစ္ေနတာထက္ စာသင္တမ္းကစားတာက ေဘးကင္းတယ္ ေကာင္းတယ္"
ထိုအခါမွစ၍ ေက်ာင္းပိတ္ရက္တိုင္း ေမာင္မုန္း၏ ေက်ာင္းငယ္ကေလး ဖြင့္ႏိုင္ေတာ့ေလသည္။

ေမာင္မုန္းသည္ သူငယ္တန္း၊ ပထမတန္းႏွင့္ ဒုတိယတန္းသားဘဝကမူ စိတ္ပါလြန္း၍သာ စာသင္သည္။ မသင္တတ္၊ အစီအစဥ္ မက်န၊ ကစားျခင္းသေဘာမွ်သာ သက္ဝင္ေနသည္။ တတိယတန္းေက်ာင္းသားဘဝသို႕ ေရာက္ေသာအခါတြင္ စနစ္တက် သင္တတ္လာျပီး ထိေရာက္မႈ ရွိလာသည္။ ေက်ာင္းမေနရေသးေသာ အိမ္နီးခ်င္းကေလးမ်ားပင္ စာေရးတတ္ ဖတ္တတ္လာသည္ကို လူၾကီးမ်ား သတိထားမိလာသည္။ ထိုအခါ ပညာလိုလားေသာ ကေလးငယ္တို႕၏မိဘမ်ားက သူတို႕၏ကေလးမ်ားကို ေမာင္မုန္းထံလႊတ္၍ ကစားယင္း စာသင္ေစေတာ့သည္။ ဆရာေပါက္စကေလးေမာင္မုန္းမွာ ေက်ာင္းသား အစိတ္သုံးဆယ္အထိပင္ စာသင္ေပးေနရ၏။ ဖခင္ ကိုတင္ညြန္႕ကလည္း အားေပးသည္။ စာသင္ေက်ာင္းအတြက္ ထန္းပလက္တဲငယ္ကေလး ေဆာက္ထားေပးသည္။

ေနာင္အခါတြင္ ေမာင္မိုမုန္းစာသင္ေပးခဲ့ေသာ္ တပည့္မ်ားသည္ အ သုံးလုံးေက်သင္တန္းမွ ကင္းလြတ္ၾကသည္ကို ေတြ႕ရေလသည္။ ေမာင္မုန္းကိုလဲ ဆရာေပါက္စကေလးဟု ေခၚၾကသည္။ မည္သို႕ပင္ဆိုေစ-- ေမာင္မုန္းမွာ ဆရာၾကီးဦးဘိုးေက်ာင္းကဲ့သို႕ ဆရာျဖစ္ခ်င္ေနေတာ့သည္။
XXXXX


(၁၉၇၉ ခုႏွစ္ စာေပဗိမာန္စာမူဆုရ ဝတၴုဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္ ပထမဆုရ စာေရးဆရာ ၾကဴရတနာ ေမာင္ျမၾကိဳင္၏ ဆရာမုန္း ဝတၴုဳတိုမ်ား စာအုပ္မွ ဝတၴုဳတိုမ်ားကို ႏွစ္သက္ေသာေၾကာင့္ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။)

Read More...

Friday, March 14, 2008

Why? Why? Why?


အေတာ္ စိတ္တိုေနပါသည္။ အေတာ္ ေပါက္ကြဲေနပါသည္။
EMS နဲ႕ ပစၥည္းပို႕ဖူးသူမ်ားရွိရင္ ေျပာျပေပးပါ။ အရင္က ဒီကေန CD တို႕ စာရြက္စာတန္းတို႕ေလာက္ ပို႕ဖူးပါတယ္။ ဟိုဘက္ေရာက္ရင္ ကိုယ့္လက္ထဲေရာက္တဲ့အခ်ိန္ကို ေရးျပီး လက္မွတ္ထိုးယူလိုက္ရင္ ျပီးသြားေရာ။ ဒီတစ္ခါ အိမ္ကို လက္ေဆာင္ပစၥည္းတခ်ိဳ႕ပို႕ၾကည့္ပါတယ္။ မႏွစ္ကတည္းက ဝယ္ထားတဲ့ အေမ့ဖို႕ ပိုက္ဆံအိပ္ရယ္၊ အဝတ္အစား၄ထည္ေလာက္နဲ႕ တိုလီမိုလီ အလွကုန္နဲနဲရယ္ အားလုံးေပါင္း ဆယ္ခုေပါ့။ http://www.jp-network.japanpost.jp/services/post/package/ ေရာ http://www.post.japanpost.jp/cgi-charge/မွာပါ ကုန္က်စရိတ္ကအစ ၾကာခ်ိန္အထိ ေသခ်ာရွာဖတ္ျပီး အိမ္နားက စာတိုက္ပိစိေကြးကေန (ခပ္ေသးေသးစာတိုက္ေလးေပမယ့္ ႏိုင္ငံတကာပို႕လို႕ရတယ္) သြားျပီး ပို႕လိုက္တာပါ။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံစာတိုက္လို ဘာမွမရစ္။ စာတိုက္ေရာက္ေရာက္ခ်င္း EMSနဲ႕ ပစၥည္းပို႕ခ်င္လို႕လို႕ေမးလိုက္ေတာ့ form ထုတ္ေပးတယ္။ (formဖိုး မေပးရဘူး။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာေတာ့ လာထား ေကာင္တာတခုသြားတိုင္း ေတာင္းဖို႕ဘဲ။) အဲဒီformထဲ ပစၥည္းစာရင္းနဲ႕ ခန္႕မွန္းေျခတန္ဖိုးျဖည့္ျပီးေပးလိုက္႐ုံဘဲ။ ပုံးကိုလဲ အၾကီးဆုံးကို အတင္းထိုးမေရာင္းပါဘူး။ ကိုယ့္ဘက္ကဘဲ ပုံးအၾကီးကို ေရြးမိလို႕ အလတ္sizeနဲ႕ရမယ္ထင္တယ္ဆိုျပီး ထည့္ေပးတယ္။ ျပီးေတာ့ ပါကင္ပိတ္၊ ခ်ိန္ၾကည့္ေတာ့ ႏွစ္ကီလိုခြဲနီးပါးရွိတာမို႕ ပို႕ခ ယန္း၃၅၀၀ က်ပါတယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကပို႕တာထက္ သက္သာတယ္ ေျပာလို႕ရတယ္။ ျပီးေတာ့ ႏွစ္ကီလိုေက်ာ္တာနဲ႕ သုံးကီလိုေၾကး ေပးရတာမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ တစ္ကီလို၊ တစ္ကီလိုခြဲ၊ ႏွစ္ကီလို-- စသျဖင့္ ကီလိုဝက္စီ က်သင့္ေငြ တိုးသြားတာပါ။ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႕ က်သင့္ေငြ စာရင္းေဘာက္ခ်ာထြက္လာလို႕ ေပးလိုက္႐ုံဘဲ။ ျမန္လိုက္သမွ ျမန္ျမန္ျမန္ဘဲ။ ပစၥည္းေတြကိုလဲ တစ္ခုမွ ထုတ္မစစ္ဘူး။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံစာတိုက္ကလို တစ္ခုစီလဲ ထုတ္မဖြ၊ လိုက္မညႇစ္ဖူး။ အဝတ္ေတြလဲ ျဖန္႕ျပီးခါျပီး လုံးေထြးျပီးျပန္ထည့္တာမ်ိဳးမလုပ္ဘူး။ ကိုယ္ေပးလိုက္တဲ့အတိုင္း သပ္သပ္ရပ္ရပ္နဲ႕ ပုံးပိတ္ေပးတယ္။ အဲေလာက္ေတာင္ ေအးေအးေဆးေဆး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ျပီးမယ္ မထင္မိဘူး။ စာတိုက္က ထြက္လာေတာ့ စိတ္ခ်မ္းသာလိုက္တာ။ (လက္ဖက္ရည္ဖိုးလဲမေတာင္းဘူး၊ မွတ္ပုံတင္ေတြ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းေတြလဲ မလိုဘူးေလ။) ခ်မ္းသာေနတဲ့ စိတ္ေလး လြင့္သြားရတာ ဒီေန႕။ အိမ္ကို ပစၥည္းေတြ ေရာက္ျပီလားလို႕ ဖုန္းဆက္ေမးေတာ့ ဒီမနက္ ေရာက္တယ္တဲ့။ ဪ မဆိုးပါဘူး တနလၤာေန႕ကပို႕တာ ေသာၾကာေန႕ရတယ္ဆိုေတာ့ေပါ့။ ေနာက္ေတာ့ အေမကေျပာတယ္။ ပါဆယ္က ေဖာက္ဖြင့္ထားတယ္တဲ့။ အဲဒါစၾကားရကတဲက ေဒါသက ထြက္လာျပီ။ ေနာက္ပို႕ထားတဲ့စာရင္း ၁၀ခုထဲက ၈ခုကို(ဘယ္ဟာလဲဆိုတာ မေျပာျပဘူး) ကာစတန္ေၾကးေပးပါဆိုျပီး ေတာင္းလာလို႕ ေျခာက္ေထာင္ေပးလိုက္ရတယ္တဲ့။ ဟာ-- ဘာလဲကြာ# ဒီမွာက်သင့္ေငြေပးျပီး ပို႕လိုက္တာကို ဘာထပ္ေတာင္းတာလဲ!! သိပ္မိုက္႐ိုင္းတာဘဲ ငတ္ၾကီးက်တာ လြန္ေရာဘဲ။ အဲေလာက္ေတာင္ မသဒၶါေရစာ ေတာင္းစားေနရသလား။ အရမ္းေဒါသထြက္တယ္။ ပစၥည္းပို႕ဖူးသူမ်ားရွိရင္ ေျပာျပေပးပါ။ အဲလို ဆက္ေၾကးထပ္ေပးရသလားလို႕? ဒါက တကယ္ လြန္လြန္းတယ္ထင္တယ္။ ဂ်ပန္စာတိုက္ဘက္က ေငြယူတာ လုံးဝမဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံဘက္က်မွ ပုံးေဖာက္စစ္ျပီး ေတာင္းတာပါ။ ဘာသေဘာလဲမသိပါ။ ဘယ္ဟာအေပၚ ေတာင္းတာလဲ ေျပာမျပပါ။ ကာစတန္ေၾကးေပးရတဲ့ ၈မ်ိဳးကို ဘယ္လိုမွ စဥ္းစားလို႕ မရပါ။ ပို႕မိတာကို အမ်ိဳးစား တူရာစုမိရင္ေတာင္ ပိုက္ဆံအိပ္၊ အဝတ္အထည္နဲ႕ အလွကုန္ (၃)မ်ိဳးသာရွိတာမို႕ အဲဒီထဲက ဘယ္ဟာ၂ခုက ကာစတန္လြတ္လာလဲ မသိပါ။ သိရရင္ေတာ့ ေနာက္အခါေတြမွာ အဲဒါဘဲ ေရြးပို႕ဖို႕ စိတ္ကူးမိတယ္။ (အဲဒီအခါက်ရင္လဲ ထပ္ေတာင္းခ်င္ ေတာင္းေနဦးမွာပါ။) အခုေတာ့ ေဒါမနႆပြါးရင္း စိတ္အတိုၾကီးတိုေနတုန္းဘဲ။ @##%

Read More...

Wednesday, March 12, 2008

Tokyo Disneyland


ဘုတ္-- ဘုတ္--ဘုတ္
ဟတ္ခ်ိဳး~~
ဘေလာ့ေလး ဖုန္တက္ေနလို႕ ခါရင္း ႏွာေခ်သြားတာ။ ပစ္ထားမိတာၾကာေပါ့ ဘေလာ့ေလးေရ။ လာလည္သူေတြကိုလဲ တာဝန္မေက်မိဘူး။ "ေတာင္းပန္ပါတယ္၊ စူမိမစဲန္း၊ ေဂါ့မဲန္းနာစအိ။" ေပ်ာက္ေနရေၾကာင္း ဆင္ေျခကန္ရရင္ေတာ့ က်န္းမာေရးေပါ့။ တစ္ရက္ေလးေလွ်ာက္လည္ျပီး လူလဲ မထူႏိုင္မေထာင္ႏိုင္ျဖစ္သြားတယ္။ စိတ္ကူးထဲေတာ့ စာေတြေရးေနတာ အမ်ားၾကီးဘဲ။ တကယ္ေရးမယ္ဆိုရင္ မူးျပီးအာ႐ုံစိုက္လို႕မရဘူး။ ဒီေန႕မွ အေျခအေန သိပ္မဆိုးေတာ့တာနဲ႕ စာျပန္တင္ျဖစ္ေတာ့တယ္။ လာလည္သူေတြကို စာအေႂကြးဆပ္တဲ့အေနနဲ႕ Tokyo Disneyland ပို႕ေပးပါမယ္။
*****

Tokyo Disneyland သြားဖို႕ ခ်ိန္ေနတာၾကာျပီ။ အိမ္ၾကီးရွင္ ခြင့္ယူဖို႕ အဆင္ေျပမယ့္ရက္နဲ႕ ရာသီဥတုသာယာမယ့္ရက္ကို တြက္ေနရတယ္။ ၾကားရက္သြားရတာက ပိတ္ရက္ေတြဆိုလူေတြအရမ္းမ်ားတယ္၊ ဘာမွသိပ္စီးလို႕ရမွာမဟုတ္ဘူးဆိုလို႕။ ဒါေတာင္ အဝင္ဝမွာ တန္းစီေနတဲ့ လူအတန္းၾကီးက ေသာင္းခ်ီေအာင္ရွိတယ္။ ပိတ္ရက္ေတြဆို သိန္းနဲ႕ခ်ီျပီးရွိတယ္ဆိုတာ ျဖစ္ေလာက္တယ္။ Disneyland ဝင္ခက လူၾကီးတစ္ေယာက္ကို ယန္း၅၈၀၀ပါ။ တေနကုန္ ၾကိဳက္ရာစီးလို႕ရတယ္။

"မနက္၉နာရီ ဂိတ္ဖြင့္ျပီး Disneyland ထဲ တန္းစီဝင္ေနတဲ့သူေတြ"


"တီးဝိုင္းအဖြဲ႕"


"ဒီပန္းျခံအဝိုင္းထဲမွာ စင္ဒရဲလားပုံျပင္ ဖန္႐ုပ္ေတြ အမ်ားၾကီးရွိတယ္။ ညဘက္ဆို မီးေရာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးလင္းျပီး တီးလုံးသံေတြနဲ႕ အရမ္းလွတယ္။"


"ဒါက အဲဒီထဲက ဖန္႐ုပ္တစ္ပုံ"


"ဝင္ျပီးခ်င္း ဒါၾကီးသြားစီးတာ၊ ျပန္ဆင္းလာေတာ့ မေသာက္ဘဲ မူးခ်င္လာတယ္"


"ဂြီဂြီေဂၚေဂၚ သံစုံျမည္ေနတဲ့ ေရပန္း"


"ဒီသေဘၤာက ဘယ္Disneyland ကာတြန္းမွာပါလဲေတာ့ မသိဘူး"


"႐ိုလာကိုစတာက ေသးေတာ့ သိပ္မေၾကာက္ပါဘူး"


"ဒီအေကာင္ေလးေတြရဲ့ အိမ္ထဲလဲ ဝင္ခဲ့တယ္"


"ပုံးအဖုံးေတြလွပ္ရင္ အသံေတြ ထြက္တယ္"


"ေအာက္ေျခနားက ေလထိုးတံလိုဟာကို ထိုးရင္ အေပၚကေန မီးခိုးေတြ၊ မီးေရာင္ေတြနဲ႕ ဆူညံသံေတြ ထြက္လာတယ္"


"တန္းစီေနၾကတာ၊ ကိုယ္လဲဝင္စီရတယ္"


"Little World ထဲက အ႐ုပ္ေလးေတြက ခ်စ္စရာေလး"


"ဒီလည္ေနတဲ့ခြက္ကို စီးျပီးေတာ့ လူကလုံးဝ မထူႏိုင္ေအာင္ မူးေတာ့တာဘဲ။ ခြက္က သူ႕ဘာသာ လည္ျပီးသားကို ကိုယ္ေတာ္ေခ်ာက ခြက္အလည္က စတီယာတိုင္လိုဟာကို လွည့္ေတာ့ မဟားဒယားေတြလည္ျပီး ျပန္အဆင္းမွာ ေခြယိုင္ျပီး ဘာမွ မၾကည့္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ျဖစ္သြားတာ၊ ဆန္ျပဳတ္မခ်က္မိေအာင္ (စားထားတာေတြ ျပန္မထြက္ေအာင္) မနဲထိန္းေနရတယ္"


"Merrygrow Round က ကေလးေတြနဲ႕ အေမေတြ တြဲစီးတာမ်ားလို႕ မစီးေတာ့ဘူး၊ အမွန္ေတာ့ မူးေနလို႕ စိတ္ထဲမွာ အိမ္ကအိပ္ယာထဲ ပစ္အိပ္ခ်င္စိတ္ဘဲ ရွိေတာ့တာ"


"Hanted Mansion ေရွ႕"


"ေနာက္ကပုံကို႐ိုက္တာ ဂ်ပန္မမတစ္ေယာက္ပါ ပါသြားတယ္"


"Splash Mountainထဲဝင္ဖို႕ fastpassကို မသိလိုက္တာေၾကာင့္ေရာ တစ္နာရီေက်ာ္ေအာင္ တန္းစီလိုက္ရတာ စိတ္ကိုကုန္ေရာ။ အထဲမွာေတာ့ အေတာ္ၾကည့္လို႕ လွတယ္။ ေလွက တလႈပ္လႈပ္သြားေနေတာ့ ဘယ္လိုမွ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္လို႕ မရဘူး။"


"Splash Mountain ထိပ္က ေလွ်ာက်ေတာ့ ရင္တလွပ္လွပ္နဲ႕၊ တပ္ထားတဲ့ ႂကြက္နားရြက္ဘီးကုပ္ ကြၽတ္သြားလို႕ အျမန္ျပန္ဖမ္းကိုင္လိုက္ရတယ္"


"ၾကားရက္မွာေတာင္ လူေတြ လူေတြ ေဟာဒီေလာက္ရွိတယ္"


ခ်ာခ်ာလည္တဲ့ခြက္စီးျပီး မူးတာက ေတာ္႐ုံနဲ႕အရွိန္မေသဘူး။ Splash Mountain ကိုတန္းစီရတာလဲ အၾကာၾကီးဆိုေတာ့ ေျခေထာက္ေတြလဲ ေတာင့္ေနျပီ။ ေတာ္ေတာ္ကို ႏုံးခ်ိေနတာ။ ေနာက္ေလွ်ာက္ရင္းနဲ႕ ကႏူးေလွရွိတဲ့ဘက္ကို ေရာက္သြားတယ္။ ကႏူးေလွေလွာ္ရတာ ေပ်ာ္စရာၾကီး။ တစ္ေယာက္ကို ေလွာ္တက္တစ္တက္နဲ႕ အားနဲ႕မာန္နဲ႕ "အိခ်ိ-နိ (တစ္-ႏွစ္)" ဆိုျပီးေလွာ္လိုက္ရတာ ကန္ေရျပင္ကိုျဖတ္တိုက္လာတဲ့ ေလေအးေအးကလဲ စိတ္ကို လန္းေစတယ္။ လမ္းတဝက္မွာနားျပီး ေဘးကျမင္ကြင္းေတြၾကည့္ရတယ္။ ကမ္းေပၚမွာ လူ႐ိုင္းအဖြဲ႕စခန္းေတြ၊ မီးေလာင္ေနတဲ့တဲေတြ၊ ဆတ္အုပ္ေတြရဲ့ အ႐ုပ္ေတြ လႈပ္ေနတာ အေတာ္ၾကည့္ေကာင္းတယ္။ ေလွေပၚကဆိုေတာ့ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္လို႕ မရဘူး။ ေလွေလွာ္ျပီးေတာ့ စိတ္အေတာ္လန္းျပီး ေခါင္းျပန္ၾကည္လာတယ္။ ႏွစ္ခါေလာက္ျပန္ေလွာ္ခ်င္တာ အိမ္ၾကီးရွင္က ေလွေမွာက္မွာ(မျဖစ္ႏိုင္တာကို) ေၾကာက္ေနတာနဲ႕ သုံးထပ္သေဘၤာဘဲ သြားစီးျဖစ္ေတာ့တယ္။
"သေဘၤာေပၚက ျမင္ကြင္း"


"Toy Story ထဲက အ႐ုပ္။ အ႐ုပ္ေတြနဲ႕ တြဲ႐ိုက္ဖို႕ကလဲ တန္းစီေစာင့္ရေတာ့ သိပ္မ႐ိုက္ျဖစ္ခဲ့ဘူး"


"မမေတြ ကျပေနတာ အတူလိုက္ကလို႕ ရတယ္"


အိမ္ၾကီးရွင္ေမာင္းတဲ့ကားလဲ စီးခဲ့ေသးတယ္။ ေဘးကအတူထြက္တဲ့ကားနဲ႕ ျပိဳင္လိုက္ေသးတယ္။ ကားကအလယ္က သံလမ္းအတိုင္း သူ႕ဘာသာ ပုံမွန္သြားေပမယ့္ အေကြ႕ေတြမွာ ကိုယ္ကလိုက္ထိန္းေပးရင္ ပိုျမန္ျမန္သြားတယ္။ မထိန္းႏိုင္ရင္ အလယ္က သံတန္းနဲ႕ေဆာင့္မိျပီး အရွိန္ေႏွးသြားေရာ။ စထြက္ထြက္ခ်င္း ေဘးကကားက အရွိန္ပိုေကာင္းေနတာ။ ေနာက္အေကြ႕ေတြ အမ်ားၾကီးေနရာလဲေရာက္ေရာ သံတန္းနဲ႕ေဆာင့္ျပီး က်န္ခဲ့ေတာ့တယ္။ အိမ္ၾကီးရွင္ကေတာ့ ဘယ္ဘက္ေကြ႕ျပီး ညာဘက္ခ်က္ခ်င္းျပန္ေကြ႕ရတဲ့ ေနရာေလာက္ဘဲ ေဘးေခ်ာ္သြားတယ္။ က်မကေတာ့ ေဘးကေန "ဘယ္ေကြ႕ ညာေကြ႕ ဟုတ္ျပီကြ"လို႕ ေလနဲ႕ေမာင္းလာတယ္။


Disneyland ထဲ အခ်ိန္ကုန္ရတဲ့ အဓိကက တန္းစီေနရတာဘဲ။ ငါးမိနစ္၊ ဆယ္မိနစ္ စီးခြင့္ရဖို႕အေရး အနဲေလး နာရီဝက္ကေန တစ္နာရီခြဲေလာက္အထိ တန္းစီရတယ္။ တြက္ၾကည့္လိုက္ရင္ သံုးပုံႏွစ္ပုံေက်ာ္က တန္းစီေနရတဲ့အခ်ိန္ဘဲ။ မုန္႕ဝယ္စားတဲ့ေနရာေတြလဲ တန္းစီ။ ေနာက္ဆုံး အမ်ိဳးသမီးသန္႕စင္ခန္းေတြမွာပါ တန္းစီရေသးတယ္။ အမ်ိဳးသားေတြဘက္ကေတာ့ မတန္းစီရပါဘူး။ က်မတို႕ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ လူအမ်ားၾကီးတန္းစီေနတဲ့ေနရာေတြေရွာင္ျပီး ၁၅မိနစ္ဝန္းက်င္ေလာက္ တန္းစီရတာေတြကိုဘဲ ဝင္ခဲ့ေတာ့ သိပ္စုံေအာင္ မေရာက္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေတာင္ မနက္၉နာရီကေန ညေန၇နာရီမွ ျပန္ခဲ့တာ။ ညဘက္က်မွ မီးေရာင္စုံနဲ႕ Disneylandတခုလုံး ပိုလွေနတယ္။ ဝင္ကတည္းက ဓာတ္ပုံေတြလိုက္႐ိုက္ေနတာ ေနရာစုံမေရာက္ခင္ memoryျပည့္သြားလို႕ ေနာက္ပိုင္းပုံေတြ မ႐ိုက္လိုက္ရဘူး။ တခ်ိဳ႕အထဲဘက္ေတြက ဓာတ္ပုံေပးမ႐ိုက္တာေတြ ရွိတယ္။ အရွိန္နဲ႕ လႈပ္ရင္ ကင္မရာ ျပဳတ္က်မွာစိုးလို႕။

Disneyland က အဓိက ကေလးေတြအတြက္ပါ။ စီးစရာေတြလဲ ကေလးေတြခံႏိုင္ေလာက္ေအာင္ လုပ္ထားတယ္။ သရဲအိမ္ကလဲ ေၾကာက္ဖို႕မေကာင္းပါဘူး။ ဒါေတာင္ဝင္ဝင္ခ်င္းမွာ အကဲပိုတဲ့မမေတြ ေအာ္ေနၾကေသးတယ္။ သူတို႕ေအာ္သံေၾကာင့္ဘဲ လန္႕သြားတာ။ Disneyland ထဲမွာ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ အဖြဲ႕ေတြ မ်ားတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ကေလးေတြနဲ႕ မိသားစုေတြ။ တခ်ိဳ႕ဆို ကေလးပိစိေကြးေလးေတြ တြန္းလွဲထဲထည့္တြန္းျပီး ပတ္ေနၾကတယ္။ ကေလးေတြကေတာ့ အိပ္ေပ်ာ္လို႕။ အိမ္ကကိုယ္ေတာ္ကေတာ့ Disneyland ထဲက မုန္႕ဆိုင္ေတြဘဲလိုက္ရွာစားေနတယ္။ သူမ်ားေတြလက္ထဲမွာ မုန္႕ေတြ႕ရင္ အဲလိုဟာမ်ိဳးလိုက္ရွာစားေတာ့တာဘဲ။ သူ႕အဖို႕ မုန္႕ဆိုင္လိုက္ရွာစားဖို႕ Disneyland လာရသလိုဘဲ။ တမ်ိဳးျပီးတမ်ိဳး တစြတ္စြတ္စားေတာ့တာဘဲ။ အိမ္ျပန္လာေတာ့မွသာ ရွာစားတာရပ္ေတာ့တယ္။

ေနာက္တခါက်ရင္ Tokyo Disney Sea သြားဖို႕ စိတ္ကူးထားတယ္။ အဲဒီမွာက လူငယ္ေတြအတြက္ ရည္ရြယ္တဲ့ စီးစရာေတြမ်ားတယ္လို႕ ေျပာတာဘဲ။ ေျပာသာေျပာတာပါ။ ဘယ္ေတာ့သြားျဖစ္မယ္မွန္း မသိေသးဘူး။ သြားျပီးျပန္လာရင္လဲ ဘေလာ့ေပၚကထပ္ေပ်ာက္ဦးမလားမသိ?? :P

Read More...

  © Blogger templates The Professional Template by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP